מבנה ההספדים של קהילת יוצאי ספרד משולב בתוך חלקת הקבורה.

הוא מכיל אזור פריקה סמוי מן העין לחדר הזיהוי, שרותים מוצנעים,

וכולל גג משופע עם חלונות סמויים המחדירים אור טבעי לחלקו הפנימי של האולם.

בניין הספדים לקהילה הספרדית חיפה, תל רגב

תל רגב

 

IMG_8501 IMG_8557 IMG_8558 מבני הספדים תל רגב תל רגב ספרדים 1