בית העלמין הוקם ב 2004, והוא תוכנן לקבורה צמודת קרקע, קבורה רוויה, קבורת מכפלה וסנהדרין.

בפרוייקט זה פותחו שיטות קבורה המבוססות על אלמנטים טרומיים ובניית קמרונות, מבני קבורה צמודי קרקע המאפשרים יצירת חצרות מעוצבות,

המעניקים למקום אופי מיוחד.

היקף העבודה: תכנית אב, תב"עות, תכניות מפורטות ועד תכניות ביצוע לפיתוח לקבורה ולמבנים.

בניית תשתיות ראשיות לאתר – מערכת ראשית של כבישים, חשמל, ניקוז, מים וביוב.

הקמת מבני ציבור – מבני מינהלת הספדים וטהרה.

בית העלמין משתרע כיום על 600 דונם.

צפיפות הקבורה מגיעה ל 1000 מקומות קבורה לדונם.

בית עלמין תל רגב

1 2 3 קריות 1 קמרונות קריות 2 רגיל קריות 5 קמרונות קריות 7 קמרונות Screenshot 2016-05-17 15.26.03 הספד חיפה 722052012570 IMG_2130 IMG_6348 IMG_6383 IMG_6387 קריות 4 רגיל